Agentura ALL - au-pair

AGENTURA ALL, s.r.o.

založena 1995


specialista au-pair pobyty letní i dlouhodobé, pro dívky, kluky, páry, kamarádky
           
tel: /+420/ 737 507652 
e-mail: agenturaall@post.cz 
  e-mail: agenturaall@agenturaall.cz

Dlouhodobé pobyty

Velká Británie

 • věk: 18 - 30 let včetně
 • místo pobytu: jakákoliv část Anglie, Skotska, Sev. Irska
 • délka pobytu: od 6 měsíců
 • znalost jazyka: minimálně základní znalost angličtiny
 • kapesné: minimálně 80 Liber za 25 hodin práce, 95 Liber za 30 hodin práce
 • doprava: uchazeči si hradí sami do Londýna (zajistíme Vám levné letenky nebo jízdenky). Cestu z Londýna do místa pobytu a zpět většinou hradí rodina.
 • zdravotní pojištění: není hrazeno rodinou
 • poplatky: 3 900 Kč (záloha 1 170 Kč; doplatek 2 730 Kč)

Německo

 • věk: 18 - 26 let včetně
 • místo pobytu: Bavorsko, okolí Frankfurtu, popř. ostatní části SRN
 • délka pobytu: od 6 měsíců
 • jazyk: němčina
 • kapesné: min. 320 Euro / měs.
 • doprava: není hrazena rodinou, ale rodina často na dopravu přispívá
 • zdravotní pojištění: hradí hostitelská rodina
 • jazykové kurzy: většinou hradí rodina
 • poplatky: 3 900 Kč (záloha 1 170 Kč; doplatek 2 730 Kč)

Francie

 • věk: 18 - 29 let včetně
 • místo pobytu: Paříž a okolí, francouzská riviera, Bretaň, Normandie a ostatní části Francie
 • délka pobytu: 12 měsíců
 • jazyk: francouzština, popř. výborná angličtina
 • kapesné: min. 380 euro / měs.
 • doprava: není hrazena rodinou
 • zdravotní pojištění: hradí rodina
 • jazykové kurzy: rodina přispívá 10 Euro, rodina hradí dopravu na jazykové kurzy, pokud probíhají mimo místo jejich bydliště
 • poplatek: 3 900 Kč /záloha 1 170 Kč; doplatek 2 730 Kč/

USA

 • věk: 18 - 26 let včetně
 • místo pobytu: po celém území USA
 • délka pobytu: 12 měsíců, 13. měsíc možnost cestování po USA
 • jazyk: výborná znalost angličtiny
 • kapesné: od 195,75 USD / týden + 500 USD na úhradu dalšího vzdělávání
 • cesta: !!! celou cestu k rodině a zpět do ČR Vám zaplatí rodina !!!
 • depozit před odjezdem: není nutné jej platit
 • vízum: s pomocí naší a partnerské USA agentury je nutné na velvyslanectví v Praze zajistit speciální au-pair vízum (zatím jej obdrželi všichni naši uchazeči)
 • Au-pair pobyt v USA je program pod záštitou tamní vlády. Po dobu Vašeho pobytu Vám bude nápomocna místní konzultantka. Au-pair se většinou zúčastňují odborného kurzu v New Yersey - mají jej zdarma. Po skončení au-pair pobytu obdržíte Exploring Cultural and Educational Diplom.
 • pohovor: každý uchazeč o au-pair pobyt v USA musí absolvovat pohovor v kanceláři naší agentury
 • poplatek: 1 000,- Kč (uchazečům, kteří již byli v některé zemi jako au-pair prostřednictvím naší agentury, poplatek po ročním pobytu v USA vracíme)

Au-pair pobyt pro mladé muže do ostatních zemí je možné také zajistit. Doporučujeme Vám kontaktovat nás předem, abychom ověřili volná místa v rodinách.

Prázdninové a krátkodobé pobyty

 • k těmto pobytům jsou přijímáni mladí mužové, kteří hovoří dobře požadovaným cizím jazykem a mají výborné reference o hlídání dětí
 • rodin požadujících umístění au-pair – hocha na krátkodobý či letní pobyt je méně

Velká Británie

 • věk: 18 až 30 let
 • místo pobytu: jakákoliv část Anglie, Skotska, Sev. Irska
 • délka pobytu: 2 až 4 měsíce
 • znalost jazyka: minimálně základní znalost angličtiny
 • kapesné: minimálně 80 Liber za 25 hodin práce, 95 Liber za 30 hodin práce
 • doprava: uchazeči si hradí sami do Londýna (zajistíme Vám levné letenky nebo jízdenky)
 • zdravotní pojištění: není hrazeno rodinou
 • poplatky: 4 200 Kč (záloha 1 260 Kč; doplatek 2 940 Kč)

Německo

 • věk: 18 - 24 let včetně
 • místo pobytu: Bavorsko, okolí Frankfurtu, popř. ostatní části SRN
 • délka pobytu: 2 až 4 měsíce
 • jazyk: němčina
 • kapesné: min. 260 Euro/měs.
 • doprava: není hrazena rodinou, ale rodina často na dopravu přispívá
 • zdravotní pojištění: hradí hostitelská rodina
 • jazykové kurzy: většinou hradí rodina
 • poplatky: 4 200 Kč (záloha 1 260 Kč; doplatek 2 940 Kč)

Francie

 • věk: 18 - 29 let včetně
 • místo pobytu: Paříž a okolí, francouzská riviera, Bretaň, Normandie a ostatní části Francie
 • délka pobytu: 2 až 4 měsíce
 • jazyk: francouzština
 • kapesné: min. 320 euro / měs.
 • doprava: není hrazena rodinou
 • zdravotní pojištění: hradí rodina
 • jazykové kurzy: rodina na ně přispívá
 • rodina hradí dopravu na jazykové kurzy, pokud probíhají mimo místo jejich bydliště
 • poplatek: 4 200 Kč (záloha 1 260 Kč; doplatek 2 940 Kč)