Agentura ALL - au-pair

AGENTURA ALL, s.r.o.

založena 1995


specialista au-pair pobyty letní i dlouhodobé, pro dívky, kluky, páry, kamarádky
           
tel: /+420/ 737 507652 
e-mail: agenturaall@post.cz 
  e-mail: agenturaall@agenturaall.cz

Obecné informace

Agentura All, s.r.o. jako jedna z mála umísťuje jako au-pair i kamarádky. Jsou přijímány téměř do všech zemí.

Platí následující podmínky:

 • dívky buď pracují a žijí v jedné rodině (většinou jen ve VB) nebo pracují a bydlí ve dvou rodinách žijících poblíž sebe (požadovanou variantu a zemi je nutné uvést do dotazníku)
 • ostatní pravidla jsou shodná s pobyty pro jednu osobu, tj. kapesné dostává každá zvlášť, práce je rozvržena podle potřeb rodiny, atd.
 • kamarádky jsou přijímány většinou k dlouhodobým pobytům.

Dlouhodobé pobyty

Velká Británie

 • věk: 17 - 30 let včetně (osoby mladší 18 let musí mít písemný souhlas rodičů (jsou přijímány i dívky nad 30 let)
 • místo pobytu: jakákoliv část Anglie, Skotska, Sev. Irska
 • délka pobytu: od 5 měsíců
 • znalost jazyka: minimálně základní znalost angličtiny
 • kapesné: minimálně 80 Liber za 25 hodin práce, 95 Liber za 30 hodin práce
 • doprava: uchazeči si hradí sami do Londýna
 • zdravotní pojištění: není hrazeno rodinou
 • poplatky: 2 800 Kč na osobu (záloha 840 Kč; doplatek 1 960 Kč/

Irsko

 • věk: 18 - 28 let včetně (často umístíme i starší uchazečky)
 • místo pobytu: celé území Irska
 • délka pobytu: od 5 měsíců
 • znalost jazyka: minimálně základní znalost angličtiny
 • kapesné: min. 90 Euro týdně
 • doprava: rodina nemá povinnost platit dopravu, ale často přispívá na
 • zdravotní pojištění: není hrazeno rodinou
 • poplatky: 2 800 Kč/os (záloha 840 Kč; doplatek 1 960 Kč)

Holandsko

 • věk: 18 - 25 let včetně
 • místo pobytu: celé území Holandska
 • délka pobytu: od 6 měsíců
 • jazyk: angličtina, němčina nebo holandština
 • kapesné: min. 350,- Euro/měs. + 45 Euro příspěvek na místní dopravu + 10 Euro příspěvek na telefony
 • doprava: hradí rodina
 • zdravotní pojištění: hradí rodina
 • osobní volno: po 3měsíčním pobytu je nárok na delší os. volno
 • poplatky: 2 800 Kč/os (záloha 840 Kč; doplatek 1 960 Kč)

Německo

 • věk: 18 - 24 let včetně
 • místo pobytu: Bavorsko, okolí Frankfurtu, popř. ostatní části SRN
 • délka pobytu: od 5 měsíců
 • jazyk: němčina
 • kapesné: min. 260 Euro/měs.
 • doprava: není hrazena rodinou, ale rodina často na dopravu přispívá
 • zdravotní pojištění: hradí hostitelská rodina
 • jazykové kurzy: hradí rodina
 • poplatky: 2 800 Kč/os (záloha 840 Kč; doplatek 1 960 Kč)

Rakousko

 • věk: 18 - 27 let včetně
 • místo pobytu: Vídeň, ostatní části země
 • délka pobytu: od 5 měsíců
 • jazyk: němčina
 • kapesné: kapesné 483 Euro měsíčně
 • doprava: není hrazena rodinou
 • zdravotní pojištění: není hrazeno rodinou
 • jazykové kurzy: !!! polovinu nákladů na jazykové kurzy Vám hradí hostitelská rodina !!!
 • poplatky: 2 800 Kč/os (záloha 840 Kč; doplatek 1 960 Kč)

Francie

 • věk: 18 - 29 let včetně
 • místo pobytu: Paříž a okolí, francouzská riviera, Bretaň, Normandie a ostatní části Francie
 • délka pobytu: od 5 měsíců
 • jazyk: francouzština
 • kapesné: min. 320 Euro/měs.; au-pair plus min. 400 Euro/měs
 • doprava: není hrazena rodinou
 • zdravotní pojištění: hradí rodina
 • jazykové kurzy: rodina přispívá 10 Euro, rodina hradí dopravu na jazykové kurzy, pokud probíhají mimo místo jejich bydliště
 • poplatky: 2 800 Kč/os (záloha 840 Kč; doplatek 1 960 Kč)

Španělsko

 • věk: 18 - 29 let včetně
 • místo pobytu: kontinentální Španělsko, Malorka, Ibiza
 • délka pobytu: od 5 měsíců ´
 • jazyk: španělština
 • kapesné: min. 260 Euro/měs.; au-pair plus min. 400 Euro / měs.
 • doprava: není hrazena rodinou
 • zdravotní pojištění: není hrazeno rodinou
 • poplatky: 2 800 Kč/os (záloha 840 Kč; doplatek 1 960 Kč)