Agentura ALL - au-pair

AGENTURA ALL, s.r.o.

založena 1995


specialista au-pair pobyty letní i dlouhodobé, pro dívky, kluky, páry, kamarádky
           
tel: /+420/ 737 507652 
e-mail: agenturaall@post.cz 
  e-mail: agenturaall@agenturaall.cz

NĚMECKO

PRÁCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY
V NEMOCNICÍCH V NĚMECKU

Garantem zajištění práce je personální agentura v SRN, Agentura All, s.r.o. je pouze prostředníkem kontroly a předání dokladů v ČR. Pracovní smlouvu budete podepisovat s partnerskou personální agenturou v Německu.

JAKÉ PRAXE ZAJIŠŤUJEME??

 • zpočátku pracujete jako pečovatelka
 • po zapracování /cca po 4 – 12 týdnech/ jako všeobecná nebo odborná zdravotní sestra

V JAKÝCH ČÁSTECH SRN JE PRÁCE MOŽNÁ?

především v Bavorsku, popř. v jiných částech SRN

MZDA A BENEFITY:

 • mzda ošetřovatelky: 1 300 Euro měsíčně NETTO
 • mzda zdravotní sestry: 1 800 Euro měsíčně NETTO
 • prémie po odpracovaném 1. roce
 • zákonné příspěvky /na dovolenou, na vánoce, na dopravu, atdhttp://www.agenturaall.cz/
 • přídavky na děti – máte-li na ně nárok
 • zdarma ubytování poblíž místa pracoviště

PRACOVNÍ DOBA:

35 až 40 hodin týdně většinou na směny

PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA PRACOVNÍHO POMĚRU:

 • minimálně 12 měsíců
 • práci můžete ukončit kdykoli podle výpovědní lhůty uvedené v pracovní smlouvě

PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ:

 • absolvované zdravotnické vzdělání v zemi EU
 • znalost němčiny /i částečná/
 • mravní bezúhonnost
 • věk do 60 let
 • přijímáme muže i ženy

UBYTOVÁNÍ:

 • většinou v blízkosti zařízení, ve kterém budete pracovat
 • v pokoji se soc. zařízením + kuchyňkou
 • zdarma

ZDRAVOTNÍ, SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ + DAŇ:

 • hradí zaměstnavatel
 • zaměstnavatel Vás na úřadech v SRN přihlásí

PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY:

 • zprostředkování práce je zdarma
 • Agentura All, s.r.o. požaduje pouze manipulační poplatek ve výši 300 Kč
 • náklady na dopravu hradí zájemce

PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA PRO PŘIJETÍ:

cca 1 měsíc /popř. déle/ od zaslání Vašich dokumentů Agentuře All, s.r.o.

TERMÍNY NÁSTUPU:

kdykoli

CO VÁM ZAJISTÍ PARTNER V SRN:

 • ZDARMA ubytování v pokoji se soc. zařízením a s kuchyňkou
 • Vaše přihlášení na finančním úřadě a u pojišťoven v SRN
 • podání žádosti o přídavky na děti
 • účast na jazykových kurzech
 • podporu během Vašeho pracovního pobytu v SRN

JAK SE PŘIHLÁSIT:

Zašlete nám níže požadované materiály mailem – tyto doklady nemusí být zatím ověřené. Pošleme je partnerovi do SRN. Po jeho schválení Vás požádáme buď o zaslání následujících oficiálních a ověřených dokladů poštou nebo je vezmete na schůzku do Mnichova – upřesníme dodatečně.

 • životopis v němčině
 • ověřená kopie dokladu o Vašem zdravotnickém vzdělání a jeho ověřený překlad do němčiny
 • kopie občanského průkazu
 • do němčiny přeložené pracovní posudky a reference
 • kopie očkovacího průkazu /doklad o očkování proti hepatitidě typu B/
 • mezinárodní údaje o Vašem bankovním spojení /IBAN, SWIFT/
 • ověřený překlad výpisu z trestního rejstříku
 • lékařské potvrzení o Vaší zdravotní způsobilosti vykonávat práci zdravotní sestry přeložené do němčiny
 • ověřený překlad oddacího listu a rodných listů Vašich dětí + jejich ověřené kopie – máte-li tyto doklady
 • Vaše celková fotografie
 • vyplněná + podepsaná smlouva s Agenturou All, s.r.o.
 • potvrzení o úhradě manipulačního poplatku 300 Kč /zahrnuje pokrytí části nezbytných nákladů Agentury All, s.r.o/ zaslaného na účet 250 010 3806/2010 - ohledně přidělení variabilního symbolu nás kontaktujte

Agentura All, s.r.o. Vaše doklady pečlivě zkontroluje, popř. Vás požádá o jejich doplnění, zkontroluje Vaši znalost němčiny a předá materiály partnerské personální agentuře v SRN. Pracovnice agentury ze SRN Vás bude kontaktovat mailem a telefonicky. Ověří Vaši znalost němčiny. Sdělí Vám předběžné informace o Vašem přijetí, o místě Vaší práce, pošle návrh pracovní smlouvy, atd. Budete-li s nabídkou zaměstnání souhlasit, pozve Vás na setkání v Mnichově – zde dostanete smlouvy a další materiály k podpisu, informace o Vašem ubytování a více nezbytných podrobností. Další den začnete pracovat.

CENÍK

manipulační poplatek: 300 Kč – ohledně přidělení variabilního symbolu nás kontaktujte