Agentura ALL - au-pair

AGENTURA ALL, s.r.o.

založena 1995


specialista au-pair pobyty letní i dlouhodobé, pro dívky, kluky, páry, kamarádky
           
tel: /+420/ 737 507652 
e-mail: agenturaall@post.cz 
  e-mail: agenturaall@agenturaall.cz

VELKÁ BRITÁNIE

JAKÉ PRÁCE ZAJIŠŤUJEME?

 • pracujete jako pečovatelka / pečovatel o seniory ve VB
 • navštěvujete seniory v jejich domácnostech a zde jim poskytujete potřebnou péči týkající se hygieny, toalety, stravy, …
 • do domácností dojíždíte automobilem /pohonné hmoty pro přepravu k seniorům neplatíte/
 • délka jedné návštěvy v domácnosti seniora závisí na jeho potřebách, bývá v rozmezí cca 15

PRÁCE PRO PEČOVATELKY / PEČOVATELE o SENIORY

Garantem zajištění práce je naše partnerská agentura z VB, Agentura All, s.r.o. je pouze prostředníkem kontroly a předání dokladů v ČR.

V JAKÝCH ČÁSTECH VB JE PRÁCE MOŽNÁ?

především v jižním Londýně, popř. v jiných částech Londýna a v jeho okolí

MZDA A BENEFITY:

 • mzda: 7,5 Libry za hodinu /před absolvováním odborného školení/
  8,5 Libry za hodinu /po absolvování odborného školení/
 • pečovatelky si obvykle vydělají 1 300 až 1 400 Liber netto měsíčně /závisí na počtu navštívených domácností seniorů/
 • do prac. doby se nezapočítává doba strávená dopravou k seniorovi
 • přídavky na děti – máte-li na ně nárok, popř. jiné dávky dle zákonů VB

PRACOVNÍ DOBA:

 • většinou 40 hodin týdně
 • můžete pracovat přesčasové hodiny

PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA PRACOVNÍHO POMĚRU:

 • minimálně 6 měsíců
 • práci můžete ukončit kdykoli podle výpovědní lhůty

PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ:

 • znalost angličtiny
 • řidičský průkaz
 • mravní bezúhonnost
 • věk do 60 let
 • přijímáme muže i ženy

UBYTOVÁNÍ:

 • zajištěno předem
 • je v areálu, kde jsou ubytováni i jiní pečovatelé a pečovatelky
 • ve dvoulůžkových sdílených pokojích
 • cena: 380 Liber měsíčně /včetně platby za elektřinu, plyn a wifi/

ZDRAVOTNÍ, SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ + DAŇ:

 • hradí zaměstnavatel

PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY:

 • zprostředkování práce je zdarma
 • Agentura All, s.r.o. požaduje pouze manipulační poplatek za poradenské služby a zprostředkování kontaktů ve výši 2 800 Kč /z toho je záloha je 840 Kč/
 • náklady na dopravu hradí zájemce

PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA PRO PŘIJETÍ:

 • cca 1 měsíc od zaslání Vašich dokumentů Agentuře All, s.r.o.

JTERMÍNY NÁSTUPU:

kdykoli

JCO VÁM ZAJISTÍ PARTNER ve VB:

 • sdílené ubytování ve 2lůžkovém pokoji
 • účast na odborném školení /je pro Vás zdarma/
 • podporu během Vašeho pracovního pobytu ve VB

JAK SE PŘIHLÁSIT:

 • Zašlete nám níže požadované materiály mailem – tyto doklady nemusí být zatím ověřené. Pošleme je partnerovi do VB.
  • životopis v angličtině
  • kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu
  • do angličtiny přeložené pracovní posudky a reference – máte-li je
  • kopie očkovacího průkazu /doklad o očkování proti hepatitidě typu B/ - máte-li jej
  • překlad výpisu z trestního rejstříku
  • lékařské potvrzení o Vaší zdravotní způsobilosti vykonávat práci spojenou s péčí o seniory
  • Vaše celková fotografie – můžete ji vložit do životopisu
  • vyplněná + podepsaná smlouva s Agenturou All, s.r.o. /pošleme Vám ji mailem/
  • potvrzení o úhradě manipulačního poplatku 2 800 Kč nebo jeho zálohy ve výši 840 Kč /zahrnuje pokrytí části nezbytných nákladů Agentury All, s.r.o/ zaslaného na účet 250 010 3806/2010 - ohledně přidělení variabilního symbolu nás kontaktujte
 • Agentura All, s.r.o. Vaše doklady pečlivě zkontroluje, popř. Vás požádá o jejich doplnění, zkontroluje Vaši znalost angličtiny a předá materiály partnerské agentuře ve VB.
 • Poté Vám sdělí předběžné informace o Vašem přijetí, o místě Vaší práce, pošle návrh smlouvy, atd. Souhlasíte-li s nástupem, sdělíme Vám termín Vašeho předpokládaného příletu do VB a nástupu do práce, předáme kontakt na partnera z VB a další potřebná potvrzení.

CENÍK

manipulační poplatek: 2 800 Kč – z toho je záloha 840 Kč. Ohledně přidělení variabilního symbolu nás kontaktujte