Agentura ALL - au-pair

AGENTURA ALL, s.r.o.

založena 1995


specialista au-pair pobyty letní i dlouhodobé, pro dívky, kluky, páry, kamarádky
           
tel: /+420/ 737 507652 
e-mail: agenturaall@post.cz 
  e-mail: agenturaall@agenturaall.cz

CO JE AU-PAIR POBYT?

 • au-pair pobyt je nejefektivnější a nejlevnější metoda, jak se naučit cizí jazyk, poznat opravdový život v zahraničí, osamostatnit se, ....
 • všechna pravidla a podmínky stanoví Evropská dohoda o au-pair pobytech podepsaná 24.11.1969 ve Štrasburgu
 • účelem au-pair pobytu je zdokonalení se ve znalostech cizího jazyka, poznání života v jiné zemi, přivydělání si, získání nových přátel, ...
 • jako au-pair budete žít v zahraniční rodině. Hostitelská rodina se k Vám bude chovat jako ke starší sestře, popř. staršímu bratrovi svých dětí. Zajistí Vám zdarma ubytování (ve vlastní místnosti) a stravu, hradí kapesné ve valutách
 • během au-pair pobytu vykonáváte činnosti (hlídání dětí, drobné domácí práce) podle potřeb rodiny v rozsahu 5 - 6 hodin denně, máte nárok na 1,5 dne osobního volna týdně
 • jako au-pair se po dobu svého pobytu účastníte rodinného života se vším, co k němu patří - např. rodinných výletů, party a dovolených. I při těchto akcích musíte plnit povinnosti au-pair. Máte nárok na placenou dovolenou (zpravidla po uplynutí 6 nebo 12 měsíců Vašeho pobytu v rodině). Chcete-li mimořádné volno během svého obytu (např. kvůli zkouškám, atd.), domluvte si jej přímo s rodinou
 • au-pair pobyt není pobytem pracovním, je kulturní výměnou. Od rodiny dostáváte kapesné, tudíž neplatíte daň
 • omlouváme se mladým mužům, že info uvádíme v ženském rodě. Jako au-pair jsou umísťovány především dívky

KAPESNÉ

 • dostanete kapesné ve valutách - jeho výše je uvedena u jednotlivých zemí zvlášť. Je ale obvyklé, že au-pair dostávají vyšší částky než je uvedené minimum
 • vzhledem k tomu, že ceny potravin i ostatního zboží v západní Evropě jsou víceméně stabilní, nedotkne se Vás proměnlivý kurz Kč vůči valutám

JAZYKOVÉ KURZY

 • rodina Vám musí umožnit návštěvu jazykových kurzů v době Vašeho volna zpravidla dvakrát týdně. Většinou si můžete zvolit z nabídky několika variant. Někdy se stává, že Vám je hostitelská rodina zaplatí.
 • v Rakousku hradí rodina poloviční náklady na studium jazyka, v SRN většinou platí celé školné. V Holandsku, v Belgii a v USA mají rodiny povinnost zaplatit Vám 100% nákladů, ve Francii přispívají částečně.
 • během léta nejsou v některých lokalitách kurzy pořádány
 • naše agentura Vás nenutí do studia námi vybraných kurzů, můžete si zvolit školu dle vlastního výběru. Více informací o možnostech studia cizího jazyka Vám sdělí naše partnerská zahraniční agentura (dostanete na ni od nás kontakt), popř. hostitelská rodina.

POJIŠTĚNÍ

 • pro zdravotní pojištění v rámci au-pair pobytu platí 2 možnosti:
  1. au-pair je pojištěn/a hostitelskou rodinou. V tom případě si poj. nehradíte. Povinnost pojistit au-pair mají rodiny v SRN, Holandsku, Belgii, ve Francii, v USA. Po Vašem příjezdu k hostitelské rodině Vám doporučujeme seznámit se s podmínkami připojištění. Je-li uzavřeno rodinou, nemusíte hradit povinné zdravotní pojištění v ČR. Aktuální informace o nezbytných formalitách týkajících se přerušení Vašeho pojištění v ČR Vám sdělíme před Vaším odjezdem do zahraničí.
  2. hostitelská rodina nemá povinnost Vás zdravotně připojistit. V tom případě Vám sjednáme komerční připojištění v ceně 3 110 Kč za poj. na 6 měsíců nebo 4 056 Kč za poj. na 12 měsíců pro pobyty ve VB a v Irsku, popř. 4 774 Kč pro roční pobyty v ostatních zemích EU (výše uvedená připojištění zahrnují poj. zdravotní, odpovědnosti za škody, úrazové a za ztrátu zavazadel).  Chcete-li nejlevnější pouze zdravotní poj., zajistíme Vám jej za 3 640 Kč/rok. V rámci zdr. připojištění zprostředkovaného naší agenturou nemusíte platit povinné zdravotní pojištění v ČR, ušetříte tedy cca 10 000 Kč ročně.
 • Před Vaším odjezdem do zahraničí Vám podrobně vysvětlíme, jaké formality musíte v ČR a v zahraničí zajistit. Jelikož se předpisy neustále mění, seznámíme každého našeho zájemce s jeho povinnostmi individuálně.

DOVOLENÁ

 • nárok na placenou dovolenou vzniká obvykle po půlročním (popř. ročním) pobytu u rodiny - termín je nutné konzultovat s rodinou
 • požadujete-li volno mimo výše uvedená období, musíte mít souhlas rodiny
 • délka rodinou placené dovolené se pohybuje od 2 týdnů do 5 týdnů - záleží na konkrétní zemi a délce Vašeho au-pair pobytu

ČEKACÍ LHŮTA

 • dobu nástupu k rodině si můžete určit
 • spěcháte-li na nástup k dlouhodobému pobytu, můžeme Vám rodinu zajistit již během několika málo dní (neplatí pro hochy a pro pobyty v USA, Itálii a Belgii)

DOPRAVA K RODINĚ

 • na základě Vašeho požadavku dopravu k hostitelské rodině zajistíme my
 • letenky i jízdenky Vám prodáme za nejnižší možné ceny na trhu. Např. do Londýna je možné jet autobusem již od 499 Kč - samozřejmě při velmi včasné rezervaci. Ceny letenek jsou velmi proměnlivé, záleží na termínu Vašeho letu. V zimních měsících nejsou vyjímečné letenky do Londýna již od 650 Kč
 • Agentura All, s.r.o. vždy požaduje od zahraničního partnera potvrzení, že Vás hostitelská rodina bude čekat při Vašem příjezdu na nádraží nebo na letišti

VAŠE ČINNOST V HOSTITELSKÉ RODINĚ

 • jako au-pair máte povinnost vykonávat drobné domácí práce a hlídání dětí podle požadavku hostitelské rodiny
 • Vaše pracovní doba by měla být 5 - 6 hodin denně. Záleží na rodině, zda budete pracovat nepřetržitě nebo Vám práci rozdělí do více časových úseků
 • drobné domácí práce zahrnují např. umývání nádobí, luxování, utírání prachu, ohřívání, popř. příprava jednodušších jídel, žehlení, praní v automatické pračce, atd.
 • činnosti s dětmi záleží na tom, jak jsou děti staré a na životním stylu rodiny
 • naše agentura Vám před Vaším telefonátem s rodinou předá i detaily týkající se Vašich povinností

VAŠE OSOBNÍ VOLNO

 • v době Vašeho osobního volna můžete navštěvovat jazykové kurzy, stýkat se s přáteli, cestovat, …. Rodina by měla o Vašich aktivitách vědět.

POŽADAVKY NA AU-PAIR

 • jazykové znalosti - Vaše předpokládaná znalost cizí řeči by měla být na úrovni alespoň 2letého studia jazyka.
 • zkušenosti s dětmi a domácími pracemi - žadatelka o au-pair je musí doložit referencemi.
 • au-pair by měla být samostatná, tolerantní, aktivní, přizpůsobivá, měla by mít chuť učit se cizí jazyk a poznávat nová prostředí.
 • uchazečka by si měla pobyt vyřizovat sama – svoji samostatnost a psychickou vyspělost dokáže mimo jiné tím, že si pobyt vyřizuje sama a nenechá se zastupovat rodiči či jinými osobami

CO ZÍSKÁTE AU-PAIR POBYTEM ?

 • naučíte se dobře cizí jazyk v relativně krátké době
 • po návštěvě jazykových kurzů získáte certifikát potvrzující znalost cizí řeči
 • poznáte život v zahraničí s jeho kladnými i zápornými stránkami
 • poznáte nová místa
 • získáte nové přátele
 • vyděláte si v zahraniční měně
 • stanete se samostatnějšími
 • rozšíří se Váš obzor poznání
 • mnohem snadněji získáte po svém návratu do ČR dobré zaměstnání

PROČ PRÁVĚ AGENTURA ALL?

 • máme DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI - naši pracovníci se zajišťováním au-pair pobytů zabývají již od roku 1995
 • dívky UMÍSŤUJEME DO KVALITNÍCH RODIN - spolupracujeme pouze s prověřenými agenturami, se kterými máme dlouholeté kontakty
 • máme OSOBNÍ PŘÍSTUP ke každému uchazeči, snažíme se vyhovět všem požadavkům
 • SDĚLUJEME POUZE PRAVDIVÉ INFORMACE. Tzn. je-li obtížné např. konkrétní umístění, řekneme to uchazeči, ačkoli jsme si vědomi, že jej tím můžeme i odradit. Považujeme totiž na neseriózní uvádět pouze líbivé skutečnosti a neupozorňovat i na případná negativa
 • VŠE PRO VÁS ZAJISTÍME V JEDNÉ KANCELÁŘI - tj. najdeme Vám vhodnou rodinu, zkontaktujeme Vás s ní, vyřídíme veškeré formality, předáme doklady nutné pro vstup do cizí země, pomůžeme popř. vyřídit vízum, předáme Vám jízdenku nebo letenku, pojistíme Vás
 • poskytujeme VYNIKAJÍCÍ INFORMAČNÍ SERVIS - veškeré informace získáte samozřejmě zdarma (nebudeme Vás zatěžovat zbytečnými školeními)
 • POMOC V NOUZI - naše partnerské zahraniční agentury jsou au-pair k dispozici během celého jejího pobytu v hostitelské rodině, pomohou jí vyřešit případné problémy, najít jinou rodinu (naše agentura jako jedna z mála nenechá své klientky při případných problémech v zahraničí bez pomoci)
 • NÍZKÁ CENA - za zprostředkování au-pair pobytů máme nejnižší možné poplatky
 • JISTOTA VÝUKY CIZÍHO JAZYKA - naše au-pair mohou navštěvovat jazykové kurzy, nenutíme je ale ke studiu námi určených jazykových škol . Během léta ale bohužel kurzy v některých lokalitách nejsou pořádány.
 • ÚHRADA JAZYKOVÝCH KURZŮ RODINOU - některé zahraniční agentury garantují, že Vám rodina zaplatí kurzy, popřípadě jejich část – tuto informaci získáte ze základních detailů o rodině, které dostanete od nás před telefonátem s ní
 • pro au-pair pobyty v NĚMECKU a RAKOUSKU máme EXLUZIVNÍ PODMÍNKY
 • našim au-pair poskytujeme veškeré PRAKTICKÉ INFORMACE PŘED ODJEZDEM k rodině
 • VŠE lze vyřídit pouze POŠTOU nebo MAILEM (kromě pobytu v USA)
 • krátká čekací doba
 • zajistíme za Vás cenově výhodné autobusové jízdenky nebo letenky a zdravotní připojištění
 • o našich vysoce kvalitních službách svědčí i fakt, že pomáháme též klientkám jiných au-pair agentur, které byly jejich „mateřskou" agenturou ponechány v cizině bez pomoci
 • co možná zaujme rodiče: některé pracovnice Agentury All, s.r.o. mají děti ve věku au-pair. Dovedeme se proto nejen vcítit do pocitů budoucích au-pair, ale chápeme i obavy rodičů. Snažíme se proto našim uchazečům zajistit pobyty tak, aby měli jistotu bezpečného pobytu v zahraničí
 • zažádá-li naše bývalá klientka (bývalý klient) znovu o au-pair pobyt čí o studentskou praxi v Řecku, má nárok na slevu 10%
 • Agentura All, s.r.o. získala od Úřadu pro ochranu osobních údajů registraci č. 00021725/001

CENÍK

 • Dlouhodobé pobyty pro dívky:

  • Velká Británie

   • Záloha: 630 Kč
   • doplatek: 1 470 Kč – splatný po potvrzení rodinou o Vašem přijetí
  • Irsko, SRN, Rakousko, Francie, Belgie, Španělsko, Itálie, Švédsko, Norsko, Dánsko

   • záloha: 840 Kč
   • doplatek: 1 960 Kč – splatný po potvrzení rodinou o Vašem přijetí
  • Holandsko:

   • pouze: 840 Kč
   • doplatek: 1 960 Kč – je vratný, jakmile nám jej holandský partner poukáže zpět (cca 3 měsíce po Vašem nástupu k rodině)
  • USA:

   • 1 000 Kč
 • Dlouhodobé pobyty pro mladé muže:

  • Země EU:

   • záloha: 1 170 Kč
   • doplatek: 2 730 Kč – splatný po potvrzení rodinou o Vašem přijetí
  • USA

   • 1 000 Kč
 • Dlouhodobé pobyty pro páry, kamarádky, v rodinách bez dětí, na speciální přání

  • Země EU

   • záloha: 840 Kč
   • doplatek: 1 960 Kč – splatný po potvrzení rodinou o Vašem přijetí
 • Krátkodobé pobyty pro dívky:

  • Země EU:

   • záloha: 1 170 Kč
   • doplatek: 2 730 Kč – splatný po potvrzení rodinou o Vašem přijetí
 • Krátkodobé pobyty pro páry, kamarádky, pro mladé muže:

  • Země EU:

   • záloha: 1 260 Kč
   • doplatek: 2 940 Kč – splatný po potvrzení rodinou o Vašem přijetí