Agentura ALL - au-pair

AGENTURA ALL, s.r.o.

založena 1995


specialista au-pair pobyty letní i dlouhodobé, pro dívky, kluky, páry, kamarádky
           
tel: /+420/ 737 507652 
e-mail: agenturaall@post.cz 
  e-mail: agenturaall@agenturaall.cz

Velká Británie

- věk: 17 - 30 let včetně (dívky mladší 18 let musí mít písemný souhlas rodičů) často umísťujeme i dívky nad 30 let

- místo pobytu: jakákoliv část Anglie, Skotska, Sev. Irska

- délka pobytu: od 5 měsíců (info o kratších pobytech naleznete v sekci "prázdninové a krátkodobé pobyty“)

- znalost jazyka: minimálně základní znalost angličtiny

- kapesné: minimálně 80 Liber za 25 hodin práce, min. 95 Liber za 30 hodin práce

- doprava: uchazeči si hradí sami (zajistíme Vám levné letenky nebo jízdenky). Cestu z Londýna do místa pobytu a zpět většinou hradí rodina.

- zdravotní pojištění: není hrazeno rodinou

- poplatky: 2 100 Kč (záloha: 630,- Kč , doplatek 1 470,- Kč)


Irsko

- věk: 18 - 28 let včetně (často umístíme i starší uchazečky)

- místo pobytu: celé území Irska

- délka pobytu: od 5 měsíců (info o kratších pobytech naleznete v sekci "prázdninové a krátkodobé pobyty" )

- znalost jazyka: minimálně základní znalost angličtiny

- kapesné: min. 90 Euro týdně

- doprava: rodina nemá povinnost platit dopravu, ale někdy přispívá na letenku

- zdravotní pojištění: není hrazeno rodinou

- poplatek: 2 800 Kč (záloha 840 Kč, doplatek 1 960 Kč)

Belgie

- věk: 18 - 25 let včetně

- místo pobytu: celé území Belgie

- délka pobytu: min. 6 až 12 měs.

- jazyk: francouzština nebo angličtina

- kapesné: min. 450 Euro/měs.

- doprava: obě cesty hradí rodina

- zdravotní pojištění: hradí rodina

- rodina většinou přispívá na jazykové kurzy částkou 150 Euro

- poplatek: 2 800 Kč (záloha 840 Kč, doplatek 1 960 Kč)

Německo

- věk: 18 - 24 let včetně

- místo pobytu: Bavorsko, okolí Frankfurtu, popř. ostatní části SRN

- délka pobytu: 5 až 12 měsíců

- jazyk: němčina

- kapesné: min. 260 Euro/měs.

- doprava: není hrazena rodinou, ale rodina často na ni přispívá

- zdravotní pojištění: hradí hostitelská rodina

- jazykové kurzy: hradí rodina

- poplatek: 2 800 Kč (záloha 840 Kč, doplatek 1 960 Kč)

Rakousko

- věk: 18 - 27 let včetně

- místo pobytu: Vídeň, ostatní části země

- délka pobytu: 5 - 12 měsíců

- jazyk: němčina

- kapesné: 500 Euro měsíčně

- počet hodin práce týdně: 20

- doprava: není hrazena rodinou

- zdravotní pojištění: není hrazeno rodinou

- dovolená: 1 měsíc /při ročním pobytu/

- jazykové kurzy: !!! min. polovinu nákladů na jazykové kurzy Vám hradí hostitelská rodina !!!

- poplatek: 2 800 Kč (záloha 840 Kč, doplatek 1 960 Kč)

Itálie

- věk: 18 - 29 let včetně

- místo pobytu: severní, střední Itálie a Řím

- délka pobytu: 6 měsíců až 2 roky

- jazyk: italština

- kapesné: min. 320 Euro/ měs.; au-pair plus 400 Euro/měs.

- doprava: není hrazena rodinou

- zdravotní pojištění: není hrazeno rodinou

- poplatek: 2 800 Kč (záloha 840 Kč, doplatek 1 960 Kč)

-

Holandsko

- věk: 18 - 25 let včetně

- místo pobytu: celé území Holandska

- délka pobytu: od 6 měsíců, přednost mají uchazečky žádající o 12měsíční pobyt

- jazyk: angličtina, němčina nebo holandština

- kapesné: min. 350 - 400 Euro/měs. + 45 Euro příspěvek na místní dopravu + 10 Euro příspěvek na telefony

- doprava: hradí rodina

- zdravotní pojištění: hradí rodina

- poplatek: !!! 840 Kč !!! Zbývající část poplatku je hrazena holandskou stranou. Agentuře All uhradíte doplatek 1 960 Kč po potvrzení rodinou o Vašem přijetí. Tato částka Vám bude vrácena, jakmile nám ji poukáže zahraniční partner (cca 3 měsíce po Vašem příjezdu k rodině)

Francie

- věk: 18 - 29 let včetně

- místo pobytu: Paříž a okolí, francouzská riviera, Bretaň, Normandie a ostatní části Francie

- délka pobytu: 5 - 12 měsíců

- jazyk: francouzština

- kapesné: min. 320 Euro/měs.; au-pair plus min. 400 Euro/měs

- doprava: není hrazena rodinou

- zdravotní pojištění: hradí rodina

- jazykové kurzy: rodina na ně přispívá

- rodina hradí dopravu na jazykové kurzy, pokud probíhají mimo místo jejich bydliště

- poplatek: 2 800 Kč (záloha 840 Kč, doplatek 1 960 Kč)

Španělsko

- věk: 18 - 29 let včetně

- místo pobytu: kontinentální Španělsko, Malorka, Ibiza

- délka pobytu: 5 - 12 měsíců

- jazyk: španělština

- kapesné: min. 320 Euro/měs.; au-pair plus min. 400 Euro/měs.

- doprava: není hrazena rodinou

- zdravotní pojištění: není hrazeno rodinou

- poplatek: 2 800 Kč (záloha 840 Kč, doplatek 1 960 Kč)

Dánsko

- věk: 18 - 28 let včetně

- místo pobytu: celé území Dánska

- délka pobytu: 12 měsíců

- jazyk: dánština nebo výborná angličtina

- kapesné: měs. 2 500 DKK/měs.

- doprava: není hrazena rodinou

- zdravotní pojištění: hradí rodina

- poplatek: 2 800 Kč (záloha 840 Kč, doplatek 1 960 Kč)

Švédsko

- věk: 18 - 28 let včetně

- místo pobytu: celé území Švédska

- délka pobytu: 12 měsíců

- jazyk: švédština nebo angličtina

- kapesné: 3500 SEK/měs.

- doprava: není hrazena rodinou

- zdravotní pojištění: hradí rodina

- poplatek: 2 800 Kč (záloha 840 Kč, doplatek 1 960 Kč)

Norsko

- věk: 18 - 28 let včetně

- místo pobytu: celé území Norska

- délka pobytu: 12 měsíců

- jazyk: švédština nebo norština nebo angličtina

- kapesné: 2700 NOK/měs.

- doprava: není hrazena rodinou

- zdravotní pojištění: hradí rodina

- poplatek: 2 800 Kč (záloha 840 Kč, doplatek 1 960 Kč)

USA

- věk: 18 - 26 let včetně

- místo pobytu: celé území USA

- délka pobytu: 12 měsíců, 13. měsíc možnost cestování po USA

- jazyk: výborná znalost angličtiny

- kapesné: 195,75 USD/týdně

- rodina poskytuje jednorázový příspěvek na jazykový kurz 500 USD, tzn. jazykové kurzy jsou ZDARMA

- cesta: !!! celou cestu k rodině a zpět do ČR Vám zaplatí rodina !!!

- depozit před odjezdem: NEPLATÍTE

- vízum: s pomocí naší a partnerské USA agentury je nutné na velvyslanectví v Praze zajistit speciální au-pair vízum (zatím jej obdrželi všichni naši uchazeči)

- program PREMIERE AU PAIR pro uchazečky nad 20 let s pedagogickým nebo zdravotnickým vzděláním nebo s dvouletou praxí au pair v zahraničí - kapesné až 280 USD týdně!

- au-pair pobyt v USA je program pod záštitou tamní vlády

- po dobu Vašeho pobytu Vám bude k dispozici místní konzultantka

- au-pair se většinou zúčastňují odborného kurzu v New Yersey - mají jej zdarma

- po skončení au-pair pobytu obdržíte Exploring Cultural and Educational Diplom.

- pohovor: každý uchazeč o au-pair pobyt v USA musí absolvovat pohovor v kanceláři naší agentury

- podmínkou pro přijetí je řidičské oprávnění

- !!!!! poplatek: 1 000,- Kč !!!!!


Řecko

- věk: 20 - 40 let včetně

- místo pobytu: oblast Soluně, Athén, ostrovy

- délka pobytu: min. 6 měsíců

- jazyk: minimálně základní znalost řečtiny nebo dobrá angličtina

- kapesné: min. 80 Euro týdně

- doprava: rodina nemá povinnost platit dopravu, ale většinou přispívá na letenku

- zdravotní pojištění: není hrazeno rodinou

- poplatek: 2 800 Kč (záloha 840 Kč, doplatek 1 960 Kč)

Prázdninové a krátkodobé pobyty

Za krátkodobé pobyty jsou považovány pobyty v délce 2 až 4 měsíce včetně.

Prázdninové pobyty:

 • doporučujeme délku pobytu 2 až 3, popř. 4 měsíce. Je-li to možné, uveďte jako termín pobytu červen až září - samozřejmě konkrétní data upravte Vašim časovým možnostem
 • doporučujeme mít výborné reference a dobrou znalost jazyka

Velká Británie

 • věk: 17 - 30 let včetně (osoby mladší 18 let musí mít písemný souhlas rodičů)
 • místo pobytu: jakákoliv část Anglie, Skotska, Sev. Irska
 • délka pobytu: min. 2 až 4 měsíce
 • znalost jazyka: minimálně základní znalost angličtiny
 • kapesné: min. 80 liber týdně, většina rodin platí vyšší kapesné
 • doprava: rodina nemá povinnost platit dopravu
 • zdravotní pojištění: není hrazeno rodinou
 • poplatky: 3 900 Kč (záloha 1 170 Kč, doplatek 2 730 Kč )

Irsko

 • věk: 18 - 28 let včetně (často umístíme i starší uchazečky)
 • místo pobytu: celé území Irska
 • délka pobytu: min. 2 až 4 měsíce
 • znalost jazyka: minimálně základní znalost angličtiny
 • kapesné: min. 90 Euro týdně
 • doprava: rodina nemá povinnost platit dopravu
 • zdravotní pojištění: není hrazeno rodinou
 • poplatek: 3 900 Kč (záloha 1 170 Kč, doplatek 2 730 Kč)

Holandsko

 • věk: 18 - 25 let včetně
 • místo pobytu: celé území Holandska
 • délka pobytu: min. 2 až 4 měsíce
 • jazyk: angličtina, němčina nebo holandština
 • kapesné: min. 350 - 400 Euro/měs. + 45 Euro příspěvek na místní dopravu + 10 Euro příspěvek na telefony
 • doprava: hradí rodina
 • zdravotní pojištění: hradí rodina
 • poplatek: 3 900 Kč (záloha 1 170 Kč, doplatek 2 730 Kč)

Německo

 • věk: 18 - 26 let včetně
 • místo pobytu: Bavorsko, okolí Frankfurtu, popř. ostatní části SRN
 • délka pobytu: min. 2 až 4 měsíce
 • jazyk: němčina
 • kapesné: min. 260 Euro/měs.
 • doprava: není hrazena rodinou
 • zdravotní pojištění: hradí hostitelská rodina
 • poplatek: 3 900 Kč (záloha 1 170 Kč, doplatek 2 730 Kč)

Rakousko

 • věk: 18 - 27 let včetně
 • místo pobytu: Vídeň, ostatní části země
 • délka pobytu: min. 2 až 4 měsíce
 • jazyk: němčina
 • počet hodin práce týdně: 20
 • kapesné: kapesné 500 Euro měsíčně
 • bonusy: 13 výplat + vánoční + dovolenkový příplatek
 • doprava: není hrazena rodinou
 • zdravotní pojištění: není hrazeno rodinou
 • poplatek: 3 900 Kč (záloha 1 170 Kč, doplatek 2 730 Kč)

Itálie

 • věk: 18 - 29 let včetně
 • místo pobytu: severní, střední Itálie a Řím
 • délka pobytu: min. 2 až 4 měsíce
 • jazyk: italština
 • kapesné: min. 320 Euro/měs.; au-pair plus min. 400 Euro/měs.
 • doprava: není hrazena rodinou
 • zdravotní pojištění: není hrazeno rodinou
 • poplatek: 3 900 Kč (záloha 1 170 Kč, doplatek 2 730 Kč)

Francie

 • věk: 18 - 29 let včetně
 • místo pobytu: Paříž a okolí, francouzská riviera, Bretaň, Normandie a ostatní části Francie
 • délka pobytu: minimálně 2 až 4 měsíce
 • jazyk: francouzština
 • kapesné: min. 320 Euro/měs.; au-pair plus min. 400 Euro/měs
 • doprava: není hrazena rodinou
 • zdravotní pojištění: hradí rodina
 • poplatek: 3 900 Kč (záloha 1 170 Kč, doplatek 2 730 Kč)

Španělsko

 • věk: 18 - 29 let včetně
 • místo pobytu: kontinentální Španělsko, Malorka, Ibiza
 • délka pobytu: min. 2 až 4 měsíce
 • jazyk: španělština
 • kapesné: min. 320 Euro/měs.; au-pair plus min. 400 Euro/měs.
 • doprava: není hrazena rodinou
 • zdravotní pojištění: není hrazeno rodinou
 • poplatek: 3 900 Kč (záloha 1 170 Kč, doplatek 2 730 Kč)

Pobyty speciální

(s vyšším než obvyklým kapesným, na farmách, v rodinách s jinou národností, než je v zemi obvyklé,…atd.)


Vyšší než obvyklé kapesné je placeno především ve VB a v Irsku (ve VB se pohybuje od 100 Liber týdně, v Irsku od 100 Euro týdně). Rodiny v tomto případě dávají přednost uchazečkám nad 21 let a vyžadují výborné zkušenosti s hlídáním dětí.

Agentura All, s.r.o na Vaše speciální přání zajistí i netradiční au-pair pobyty. Např. v rodinách, jejíž členové hovoří jinou řečí než je úřední řeč v zemi jejich bydliště (vyhledávány jsou např. rodiny česko-britské), v rodinách poskytujících mnohem vyšší kapesné než je obvyklé, v rodinách, kde se au-pair stará pouze o domácí zvíře, ..........

Pravidla těchto speciálních au-pair pobytů jsou shodná s pravidly pro klasický pobyt. Jsou přijímáni (v menším počtu než dívky) i mladí mužové, páry spíše vyjímečně.

Velká Británie

 • věk: 17 - 30 let včetně ( dívky mladší 18 let musí mít písemný souhlas rodičů) (jsou přijímány i uchazečky nad 30 let)
 • místo pobytu: jakákoliv část Anglie, Skotska, Sev. Irska
 • délka pobytu: od 5 měsíců (info o kratších pobytech naleznete v sekci "prázdninové a krátkodobé pobyty" )
 • znalost jazyka: minimálně základní znalost angličtiny
 • kapesné: minimálně 80 Liber za 25 hodin práce, min. 95 Liber za 30 hodin práce , popř. od 100 Liber týdně při umístění v rodinách poskytujících nadstandardní kapesné
 • doprava: uchazeči si hradí sami (zajistíme Vám levné letenky nebo jízdenky)
 • zdravotní pojištění: není hrazeno rodinou
 • poplatky: 2 800 Kč (záloha: 840 Kč při podpisu smlouvy; doplatek: 1 960 Kč)

Irsko

 • věk: 18 - 28 let včetně (často umístíme i starší uchazečky)
 • místo pobytu: celé území Irska
 • délka pobytu: od 5 měsíců (info o kratších pobytech naleznete v sekci "prázdninové a krátkodobé pobyty" )
 • znalost jazyka: minimálně základní znalost angličtiny
 • kapesné: min. 90 Euro týdně , popř. od 100 Euro týdně v rodinách poskytujících vyšší než obvyklé kapesné
 • doprava: rodina nemá povinnost platit dopravu, ale často přispívá na letenku zdravotní
 • pojištění: není hrazeno rodinou
 • poplatek: 2 800 Kč (záloha 840 Kč, doplatek 1 960 Kč)